INTERPRETIMI ME URTËSI – Qasja e Nursiut ndaj disa ngjarjeve politike në periudhën e sahabëve të Profetit Muhamed (a.s)

Pozitivizmi shkencor supozon që historia dhe ngjarjet shoqërore ndjekin [...]

2023-09-26T10:06:46+00:00September 3, 2023|Artikuj|Comments Off on INTERPRETIMI ME URTËSI – Qasja e Nursiut ndaj disa ngjarjeve politike në periudhën e sahabëve të Profetit Muhamed (a.s)

Përse kjo botë quhet “bota e provës” dhe pse gjenden kaq pranë njëra tjetrës e mira dhe e keqja?

I Gjithurti i Parapërjetësisë, ashtu siç e kërkon medoemos urtësia [...]

2022-09-04T16:08:20+00:00September 4, 2022|Artikuj, Risale|Comments Off on Përse kjo botë quhet “bota e provës” dhe pse gjenden kaq pranë njëra tjetrës e mira dhe e keqja?

Përse nuk mund të mbahet në gjuhën vendase e gjithë hutbja e ditës së xhuma dhe të disa shenjave të Islamit, në vend të arabishtes?

Disa njerëz të pakujdesshëm e miratojnë mbajtjen e hutbes së [...]

2022-07-29T15:39:40+00:00July 29, 2022|Artikuj, Risale|Comments Off on Përse nuk mund të mbahet në gjuhën vendase e gjithë hutbja e ditës së xhuma dhe të disa shenjave të Islamit, në vend të arabishtes?
Go to Top