Shkopi i Musait (Asa-yi Musa)

Nga Koleksioni i Risale-i Nur (Mesazhet e Dritës)