Krahasimet midis besimit dhe mosbesimit

Nga Koleksioni i Risale-i Nur (Mesazhet e Dritës)