Rëndësia e folesë familjare

March 16, 2020|Comments Off on Rëndësia e folesë familjare

Përsosmëria e një kombi dhe një shoqërie nis nga fami­lja, nga foleja familjare e ngritur nga bashkëshortët e lidhur dorë për dorë për këtë qëllim. Nisur nga kjo, edukimi duhet filluar nga familja që të [...]

Përgatitja e një mjedisi të mirë

March 16, 2020|Comments Off on Përgatitja e një mjedisi të mirë

Dhe tani dëshirojmë të mendojmë mbi çështjen e për­gatitjes së një mjedisi të mirë për fëmijën. Në botën mo­derne u jepet shumë rëndësi arsimit parashkollor si dhe ko­mplekseve sociale si parqe, palestra, salla leximi, etj. [...]

Parimet e krijimit në martesë

March 16, 2020|Comments Off on Parimet e krijimit në martesë

a) Kreu i çdo mbarësie: Bismil'lah Bashkëshortët që kanë arritur të ngrenë një fole familjare brenda kritereve tona, quhet se kanë realizuar një ngjarje me rëndësi shumë të madhe. Një fole e tillë, kur duhet, [...]

Ndjeshmëria në edukim

March 16, 2020|Comments Off on Ndjeshmëria në edukim

Po qe se foleja familjare që keni për të ngritur ose që keni ngritur, është në një kuadër që do t'i bënte të kënaqur Allahun (xh.xh.) dhe Profetin (s.a.s.), mund të thuhet se premton të [...]

Jeta fetare në kurthin e formalizmit, ose myslimanizmi kulturor

March 16, 2020|Comments Off on Jeta fetare në kurthin e formalizmit, ose myslimanizmi kulturor

Pyetje: Është shprehur pohimi se një ndër rreziqet më të mëdha me të cilat mund të përballet njeriu në botën e besimit e të dijes është kufizimi në informacionet teorike dhe trajtimi i veprave dhe [...]

Edukimi nga djepi gjer në varr

March 16, 2020|Comments Off on Edukimi nga djepi gjer në varr

Detyra dhe qëllimi kryesor i jetës njerëzore është të kërkojë kuptimin e saj. Përpjekja për ta arritur këtë, e njohur si edukim, është një proces përsosjeje përmes së cilës ne fitojmë në dimensionet shpirtërore, intelektuale [...]

Edukimi fetar i fëmijës

March 16, 2020|Comments Off on Edukimi fetar i fëmijës

Ashtu siç e parashtruam edhe më parë, në islam, mar­tesa është një çështje shumë serioze dhe duhet trajtuar po me të një­jtin seriozitet. Në themel, ngaqë nëna dhe babai ja­në, në të një­jtën kohë, edhe [...]

Edukata familjare

March 16, 2020|Comments Off on Edukata familjare

Nëse s'jemi të kënaqur nga gjendja e sotme e botës, nëse disa negativitete na ngulen në shpirt si heshtë, nëse s'jemi të kë­naqur prej atyre që e kanë përgatitur këtë mjedis e që, pastaj, i [...]

Dobësia për fëmijën

March 16, 2020|Comments Off on Dobësia për fëmijën

Pyetje: Cilat janë mësimet që duhen nxjerrë prej ajetit fisnik: "Kur Allahu u dha atyre një fëmijë pa asnjë të metë, si nëna si babai i tij e kaluan cakun dhe u përlyen në idhujtari. [...]

Ç’familje?

March 16, 2020|Comments Off on Ç’familje?

Në pjesën e kaluar qëndruam mbi lidhjen e familjes ose fole­së familjare, si njëra prej shtyllave më të rëndësishme të shoqë­risë, ndaj parimeve fetare dhe, duke e kushtëzuar rea­lizimin e çdo gjëje në mënyrën më [...]

Begatia e plotë dhe kallinjtë që japin njëmijë për një

March 16, 2020|Comments Off on Begatia e plotë dhe kallinjtë që japin njëmijë për një

Pyetje: Respekti dhe dhembshuria për prindërit u përkasin atyre cilësive të mira që, në një kuptim të përgjithshëm, përmenden si një arsye për bekim e begatim. Një individ që dëshiron t’i shërbejë fesë së vet, [...]

Armiqtë e një familjeje të lumtur

March 16, 2020|Comments Off on Armiqtë e një familjeje të lumtur

Pyetje: Në një hadith pohohet se të ndash një çift nga njëri-tjetri, duke i dhënë shkatërrimin kësisoj një çerdheje familjare, është një nga punët më të parapëlqyera të djallit. Çfarë na këshilloni, që bashkëshortët as [...]

Martesa dhe Foleja Familjare

March 16, 2020|Comments Off on Martesa dhe Foleja Familjare

Martesa nuk është për kënaqësi e dëfrim. Martesa bëhet për të ndërtuar familjen, për të siguruar vazhdimësinë dhe pavdekësinë e kombit, për t'i shpëtuar nga hallakatja mendimet dhe ndjenjat e individit, për t'i marrë nën [...]

[fusion_widget_area name=”avada-blog-sidebar” title_size=”” title_color=”” background_color=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]