Librat e Hoxhes

Për të përfituar sa më shumë prej begatisë së Ramazanit

Fillimisht, do të ishte shumë mire që të lexoheshin edhe njëherë artikujt e shkruar për muajin e Ramazanit, për ta vlerësuar sa më shumë këtë muaj të bekuar. Veçanërisht “Traktati i Ramazanit” i Bediuzaman Said

Toka dhe trëndafili

 “Tokë bëhu, që të çel ësh trëndafila; sepse asgjë tjetër nuk çel trëndafila.” në “Gylistanin” e Sadiut

     Nëse do të marrim parasysh të vërtetën e

Edhe njëherë njësim dhe bashkim

     Profeti ynë i nderuar (pqmT) është shprehur se lutja që ka bërë vazhdimisht për umetin e Tij, që atij të mos i ndodhë asnjë fatkeqësi gjithëpërfshirëse dhe të mos mbetet asnjëherë

Djalli dhe ndjekësit e tij të sotëm.

“Betohem se unë do të nxjerr hisenë time duke i mashtruar robërit e Tu; do t’i çudhëzoj ata dhe do t’i mashtroj me gjithfarë iluzionesh. Nuk ka dyshim, që

Ç’është besimi?

Besimi[1] është identitet i pranimit të Islamit[2] me gojë dhe i vërtetimit të tij me zemër. Besimi është burim i pafund fuqie dhe force. Vetëm se për të marrë frytin e kërkuar dhe rezultatin e

Pse nuk e shohim Zotin?

Disa thonë: “Pse nuk e shohim Zotin?” Si duhet t’i përgjigjemi kësaj?

Shikimi është çështje përfshirjeje dimensionale, pas së cilës vjen edhe përfshirja konceptuale. Për shembull, në trupin e njeriut ka mikrobe;

Kur’ani dhe ne!

Pyetje: Kur vështrojmë jetën e sahabëve të nderuar, vërejmë se ata gëzonin në çdo ngjarje udhërrëfimin e Kuranit të Shenjtë dhe e jetonin jetën e tyre tërësisht sipas inkurajimeve dhe paralajmërimeve të Kuranit. Cilat janë

2021-02-20T16:08:29+00:00November 21st, 2020|Categories: Koleksioni|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

Mos vallë Zoti disa i do më shumë e disa më pak!?

Shumë njerëzve Zoti u ka dhënë makina, apartamente, mall, pasuri, nder, shokë e miq, famë e popullaritet. Kurse disa të tjerëve u ka dhënë varfëri, mjerime, fatkeqësi. A mos vallë këta të

2021-02-20T16:20:19+00:00May 25th, 2020|Categories: Koleksioni|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comments

Sa është numri i profetëve të ardhur në botë? Të gjithë meshkuj janë? Pse?

Profet është dërguar në të gjitha vendet e botës. Por numrin e tyre nuk e dimë. Vetëm se në librat e hadithit, porosive profetike,

2021-02-20T16:20:30+00:00May 25th, 2020|Categories: Koleksioni|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

Nata e Beraetit

Nata e pesëmbëdhjetë (nata që lidh ditën e 14 me ditën e 15) të muajit Shaban sipas kalendarit hënor, është Nata e Mirë e Beraetit. “Beraet” do të thotë pafajësi, shpëtim prej një situate të

Bëni atë që bëni vetëm për hir të Zotit,
filloni për hir të Zotit, punoni për hir të Zotit dhe veproni brenda sferës së miratimit të Zotit!