…dhe ji si një pasqyrë duke reflektuar dritën e Tij, me qëllim që të mos shuhesh!

Mësoje se çfarë nefsi dëshiron më shumë janë: - Qëndrueshmëria; [...]

2020-08-19T11:08:02+00:00August 17, 2020|Risale|Comments Off on …dhe ji si një pasqyrë duke reflektuar dritën e Tij, me qëllim që të mos shuhesh!
Go to Top