SHKREPTIMA E NJËZET E SHTATË

 

Kjo përbëhet nga Fjala mbrojtëse përpara gjykatës së Eskishehirit, e cila është botuar në koleksionin “Biografia e Ustadhit”.

* * *