Shërbimi në rrugën e së drejtës, pavarësisht pengesave

Pyetje: Cili duhet të jetë botëkuptimi për veprimin i kësaj bashkësie të përkushtuarish dhe cila filozofia e lëvizjes në ditët tona, kur po përdoren gjithfarë pandehmash dhe orvatjesh për të krijuar perceptime të gabuara që të mund të njollosen njerëzit, duke shkaktuar gjithfarë ngatërresash? Përgjigje: Pikësëpari, ata që shërbejnë në rrugën e së drejtës duhet […]

Disa kritere në lidhje me të pasurit e një morali të bukur

Sipas një hadithi, nga njëra anë, teksa na urdhërohet që të mos e ofendojmë besimtarin, të mos e përulim atë, si dhe që t’ia mbulojmë të metat, nga ana tjetër na urdhërohet që të jemi të heshtur dhe të mos reagojmë përballë të keqijave që na bëhen. Si duhet të jetë qëndrimi i besimtarit në […]

Rrjeta e Egoizmit dhe Forca Qendërikëse e Sinqeritetit

Nganjëherë, duke u nisur nga rezultati i punëve njeriu mund të mendojë se ka bërë punë të mira dhe kjo mund t’i ngjajë diçka tejet e pafajshme. Por mëkati mund t’i gjejë vend vetes edhe mes ndjenjave dhe mendimeve më të pafajshme. Për shembull, në çastin që neuroneve tona u vërsulen mendime të llojit “e […]

Dita e Ashures

Fjala “ashura” vjen nga arabishtja dhe rrjedh nga rrënja “ashr”, që në gjuhën arabe do të thotë dhjetë. Ashura është dita e dhjetë e muajit Muharrem, sipas kalendarit hënor. Sipas një transmetimi të Abdullah bin Abasit(r.a)[1], kur profeti Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re se hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashuras dhe pyeti për […]

Risale e Miraxhit

Trajtesa rreth Mi’raxhit të Pejgamberit A.S.M Me qëllim që të ftojë njërin nga shërbëtorët e Tij në një udhëtim për tek prania e Tij dhe që t’i besojë atij një detyrë, një amanet, pas dërgimit të tij nga xhamia në Mekë për tek ajo në Jeruzalem, ku e bëri atë të takohet me Pejgamberët të […]

Nata e Miraxhit

Nata e mirë e Miraxhit. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. Netët e mira janë netët shumë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. Në fund të periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të pejgamberisë në Mekë, […]