SHKREPTIMA E PESËMBËDHJETË

 

Kjo përbëhet nga indekset e Sözler  (Fjalëve), Mektubatit (Letrave) dhe Lemeatit (Shkeptimave), nga shkreptima e Parë gjer tek e Katërmbëdhjeta.

Meqenëse ato janë përfshirë në vëllimet përkatës, ato nuk janë botuar këtu.

* * *