Shërbimi në rrugën e së drejtës, pavarësisht pengesave

Pyetje: Cili duhet të jetë botëkuptimi për veprimin i kësaj bashkësie të përkushtuarish dhe cila filozofia e lëvizjes në ditët tona, kur po përdoren gjithfarë pandehmash dhe orvatjesh për të krijuar perceptime të gabuara që të mund të njollosen njerëzit, duke shkaktuar gjithfarë ngatërresash? Përgjigje: Pikësëpari, ata që shërbejnë në rrugën e së drejtës duhet […]

Disa kritere në lidhje me të pasurit e një morali të bukur

Sipas një hadithi, nga njëra anë, teksa na urdhërohet që të mos e ofendojmë besimtarin, të mos e përulim atë, si dhe që t’ia mbulojmë të metat, nga ana tjetër na urdhërohet që të jemi të heshtur dhe të mos reagojmë përballë të keqijave që na bëhen. Si duhet të jetë qëndrimi i besimtarit në […]

Rrjeta e Egoizmit dhe Forca Qendërikëse e Sinqeritetit

Nganjëherë, duke u nisur nga rezultati i punëve njeriu mund të mendojë se ka bërë punë të mira dhe kjo mund t’i ngjajë diçka tejet e pafajshme. Por mëkati mund t’i gjejë vend vetes edhe mes ndjenjave dhe mendimeve më të pafajshme. Për shembull, në çastin që neuroneve tona u vërsulen mendime të llojit “e […]

Për të përfituar sa më shumë prej begatisë së Ramazanit

Fillimisht, do të ishte shumë mire që të lexoheshin edhe njëherë artikujt e shkruar për muajin e Ramazanit, për ta vlerësuar sa më shumë këtë muaj të bekuar. Veçanërisht “Traktati i Ramazanit” i Bediuzaman Said Nursiut do të ishte mire që të të lexohej duke u studiuar dhe diskutuar bashkarisht. Agjërimi gjatë muajit të bekuar […]

Toka dhe trëndafili

 “Tokë bëhu, që të çel ësh trëndafila; sepse asgjë tjetër nuk çel trëndafila.” në “Gylistanin” e Sadiut      Nëse do të marrim parasysh të vërtetën e madhe që shprehin këto vargje të bukura, mund të themi se trëndafili çel vetëm mbi tokë. Ashtu siç është e pamundur që të presësh që të çelë e lulëzojë […]

Edhe njëherë njësim dhe bashkim

     Profeti ynë i nderuar (pqmT) është shprehur se lutja që ka bërë vazhdimisht për umetin e Tij, që atij të mos i ndodhë asnjë fatkeqësi gjithëpërfshirëse dhe të mos mbetet asnjëherë nën sundimin e të tjerëve, iu pranua, kurse lutja që bashkësia e Tij të mos binte asnjëherë në mosmarrëveshje dhe të mos […]

Djalli dhe ndjekësit e tij të sotëm.

“Betohem se unë do të nxjerr hisenë time duke i mashtruar robërit e Tu; do t’i çudhëzoj ata dhe do t’i mashtroj me gjithfarë iluzionesh. Nuk ka dyshim, që unë do t’i urdhëroj dhe ata do t’u presin veshët kafshëve të tyre. Do t’i urdhëroj sërish dhe ata do ta ndryshojnë atë që ka krijuar […]

Ç’është besimi?

Besimi[1] është identitet i pranimit të Islamit[2] me gojë dhe i vërtetimit të tij me zemër. Besimi është burim i pafund fuqie dhe force. Vetëm se për të marrë frytin e kërkuar dhe rezultatin e dëshiruar, është kusht që besimi të mbështetet me veprimin[3]. Ndërkaq, kryerja e veprimit nga njeriu sikur ta kishte para Allahun […]

Pse nuk e shohim Zotin?

Disa thonë: “Pse nuk e shohim Zotin?” Si duhet t’i përgjigjemi kësaj? Shikimi është çështje përfshirjeje dimensionale, pas së cilës vjen edhe përfshirja konceptuale. Për shembull, në trupin e njeriut ka mikrobe; madje, vetëm në rrënjën e një dhëmbi gjenden, ndoshta, disa milion syresh. Me mundësitë dhe mjetet që zotërojnë, mikrobet përpiqen ta gërryejnë e […]