Letra e Njëzet e Shtatë

Lexo PDF   [Kjo Letër përmban Trajtesa të holla e [...]