Lexo PDF

 

[Kjo Letër përmban Trajtesa të holla e të bukura, të cilat janë thjesht realitet i pastër, të shkruara nga autori i Risale-i Nurit për studentët e tij, si dhe disa trajtesa të shkruara nga studentët e Risale-i Nurit për profesorin e tyre, dhe për njëri-tjetrin duke përshkruar bekimet dhe shkëlqimin që ata  kanë marrë nga studimi i Risale-i Nurit. Kjo letër e pasur nuk është përfshirë këtu meqenëse është tre apo katër herë më e madhe në vëllim se sa ky koleksion, prandaj ajo do të përhapet më vete, e pavarur, në titujt e letrave të Barlës, të Kastamonus dhe Letrat e EmirDagut.]

* * *