Letrat – Përmbajtja

Përmbajtja

PARATHËNIE: 

LETRA E PARË: Një përgjigje e përmbledhur rreth katër pyetjeve:

E para : A është gjallë Hazreti Hizri a.s.?

E dyta : Si mund të jetë vdekja diçka e krijuar dhe një mirësi si jeta?…

E treta:

2020-04-08T22:16:49+00:00April 8th, 2020|Categories: Risale - Letrat|Tags: |0 Comments

Bëni atë që bëni vetëm për hir të Zotit,
filloni për hir të Zotit, punoni për hir të Zotit dhe veproni brenda sferës së miratimit të Zotit!