Lexo PDF

 

SHKREPTIMA E GJASHTË

 

Përsëri, duhej të kishte qenë një trajtesë për të shpjeguar në Njëzet e pesë shkallët e mendimit reflektiv të vërtetën e rëndësishme të pohuar në vërsete të shumta të Kur’anit dhe të shprehur nga fraza:  “Nuk ka forcë e fuqi përveçse nëpërmjet Allahut, të Lartësuarit, Madhështorit”[1]. Ashtu si Shkreptima e Pestë, kjo gjithashtu formoi shkallët që unë i kisha ndjerë në veten time dhe i kisha vëzhguar nëpërmjet reflektimit dhe përmendjes së Allahut në udhëtimin tim të shpirtit. Prandaj, meqenëse ajo ishte mjeti për ndriçimin dhe për kënaqësinë shpirtërore më shumë se sa njohje intelektuale dhe se sa realitet, u konsiderua e përshtatshme të përfshihej në fundin e Shkreptimave, të cilat janë rreth realitetit, më shumë se midis tyre.                           

* * *

 

[1] Kjo është vendosur brenda Shkreptimës së Njëzet e Nëntë në arabisht…