Përse dijetarët muslimanë nuk duhet t’i pranojnë dhuratat!

Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.” [Pjesë e letrës së shkruar si përgjigje ndaj një dhurate prej studentit të mirënjohur të lartëpërmendur][1] Së treti:  Ti më dërgove mua një dhuratë dhe dëshiron të thyesh një rregullin tim tej mase të rëndësishëm! […]

Fjala e tretë – ibadeti (adhurimi)

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ , يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “O njerëz! Adhurojeni…”[9] Në qoftë se dëshiron të kuptosh se çfarë tregtie e madhe dhe çfarë lumturie qëndron në adhurim, si dhe çfarë humbje e madhe dhe çfarë shkatërrimi qëndron në shthurje e mbrapshti, dëgjo dhe kushtoji vëmendje tregimit […]

Misteret e Bismil-lah!

Kjo trajtesë përmban gjashtë nga mijëra mistere që përfshihen në بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  “Bismil-Lahir-Rrahmanir-Rrahim”   Shënim: Një dritë vezulluese nga “Bismil-Lahir-Rrahmanir-Rrahim”, lidhur me Mëshirën Hyjnore, iu shfaq nga larg mendjes sime të shuar. Unë desha ta regjistroja atë për veten time në formën e shënimeve dhe u përpoqa ta gjuaja atë, ta kapja dhe […]

Çdo gjë është nën drejtimin e Tij!

Një bërthamë para se të rritet duke u bërë një pemë; – sperma para se të bëhet njeri; – veza para se të bëhet një zog fluturues; dhe – një farë para se të bëhet një bimë, sigurisht që janë nën drejtimin, urdhërin dhe kontrollin e një Njohjeje të plotë depërtuese dhe zhvilluese. Kjo është […]

Lemat – Permbajtja

  PËRMBAJTJA   PARATHENIE  SHKREPTIMA E PARË: Lutja e Hazreti Junusit a.s. dhe shpjegimi i nevojës së çdo njeriu për atë lutje SHKREPTIMA E DYTË: Duaja e Hazreti Ejjubit a.s. dhe shpjegimi i nevojës sonë për të. E Para: në çdo mëkat ndodhet një rrugë për në mohim… E Dyta: Njeriu nuk ka të drejtë […]

Lema e Njezet e Gjashte

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E GJASHTË   Trajtesa për të moshuarit [Kjo shkreptimë përbëhet nga njëzet e gjashtë shpresa, drita e ngushëllime][1] Kujtues: Arsyeja pse i kam shkruar dëshpërimet dhe vuajtjet e mia në mënyrën më pikëlluese që do t’ju dëshpëronte ju në fillimin e çdo ‘shprese’ është me qëllim që t’ju tregoj […]

Lema e Njezet e Nje

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E NJË   SINQERITETI [Megjithëse në origjinë ishte e katërta e shtatë çështjeve të shënimit të shkreptimës së shtatëmbëdhjetë, por për shkak të lidhjes së saj me sinqeritetin, ajo u bë pika e dytë e shkreptimës së njëzet. Më në fund, për shkak të karakterit të saj ndriçues, ajo […]

Lema e Njezet

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET   SINQERITETI [Ndërsa duke qenë e para prej pesë pikave të cilat formojnë të Dytën e shtatë çështjeve të Shkreptimës  së Shtatëmbëdhjetë, kjo trajtesë u bë shkreptima e Njëzet për shkak të rëndësisë së saj.]   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Vërseti, “Vërtet që Ne ta kemi […]

Lema e Nentembedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NËNTËMBËDHJETË TRAJTESA LIDHUR ME KURSIMIN [Kjo trajtesë është rreth kursimit e mjaftueshmërisë dhe paralajmëron për të mos tepruar në shpenzime dhe për të mos prishur pa hesap] Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Hani e pini, por mos shpërdoroni me prishje pa hesap (e me harxhime pa masë)”.[1] Ky […]

Lema e Tetembedhjete

SHKREPTIMA E TETËMBËDHJETË Kjo është botuar në Trajtesën Sikkei Tasdiki Gajbi dhe në koleksionin e  shkreptimave.   * * *