Ku ndodhet Ferri, Xhehennemi?

“Thuaj (o Muhammed), ‘Dija është vetëm tek All-llahu’.”[1] “Asnjë përveç [...]