Shërbimi në rrugën e së drejtës, pavarësisht pengesave

Pyetje: Cili duhet të jetë botëkuptimi për veprimin i kësaj [...]