Toka dhe trëndafili

 “Tokë bëhu, që të çel ësh trëndafila; sepse asgjë tjetër [...]