Letra e Tridhjetë

LETRA E TRIDHJETË Është Isharatul Ixhazi në arabisht. * * [...]