Lema e Njezet e Shtate

  SHKREPTIMA E NJËZET E SHTATË   Kjo përbëhet nga [...]