Lema e Njezet e Nente

Lexo PDF    SHKREPTIMA E NJËZET E NËNTË   Bismil-lahir-rahmanir [...]