Njeriu dhe kapitali i dhuruar

O njeri kryengritës! Mos i fikso sytë e tu mbi [...]