Fjala e Njëzet e Shtatë

Lexo PDF Trajtesa e ixhtihadit   [Pesë ose gjashtë vjet [...]