“Er-Rahman dhe Er-Rahim”

Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos [...]