Djalli dhe ndjekësit e tij të sotëm.

“Betohem se unë do të nxjerr hisenë time duke i [...]