Një krahasim për meditim!

Dielli është afër teje; ai i bën nxehtësinë dhe dritën [...]