Si merret abdes?

Në përputhje me farzet, sunetet dhe etikën (adabin), abdesi merret [...]