Permbajtja, RREZET

Lexo Pdf

 

Përmbajtja

 

PARATHËNIE  ………………………………………………..5 – 10

RREZJA E DYTË

Kjo formon ‘Pikën’ e shtatë rreth gjashtë Emrave më të mëdhenj dhe është rreth Emrit më të madh të Allahut, të Vetmit. Kjo përmban tre ‘Stacione’ dhe një