Letra e Tetëmbëdhjetë

Lexo PDF   “KJO LETËR PËRMBAN TRE ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME”   “Me  Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1]   q ÇËSHTJA E PARË E RËNDËSISHME: Evlija të famshëm të tillë si Muhjidin Ibn Arabi, iu shenjtëroftë sekreti i tij, autori i librit […]