Letra e Dymbëdhjetë

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi, Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij. [1] Paqja qoftë mbi ju dhe mbi shokët tuaj!”   Vëllezërit e mi të dashur! Ju më bëtë një pyetje atë natë, të cilës unë nuk iu përgjigja, sepse nuk është e […]