Njeriu dhe kapitali i dhuruar

O njeri kryengritës! Mos i fikso sytë e tu mbi atë që nuk është për ty; por shiko veten tënde! – Çfarë lloji je ti? – Çfarë vlere ke? – Mbi çfarë mbështetesh ti? Ti je një mishërim i pafuqisë dhe i nevojës; çfarëdo gjëje që ti ke, të është dhënë nga Allahu. Dhe ti […]

…dhe ji si një pasqyrë duke reflektuar dritën e Tij, me qëllim që të mos shuhesh!

Mësoje se çfarë nefsi dëshiron më shumë janë: – Qëndrueshmëria; dhe – Përjetësia. Në qoftë se nefsi nuk do ta mashtronte vetveten me ndonjë qëndrueshmëri të rreme, ai nuk do të merrte kënaqësi prej asgjëje në jetë. O Nefs që kërkon qëndrueshmëri! – Vazhdo të përmendësh të Qëndrueshmin e Vetëm që të mund të fitosh […]

Prindërit

Prindërit janë të parat qenie që duhet t’i respektojë njeriu. Kush e le mangut respektin për ta, quhet se ka kundërshtuar Zotin. Kush i trajton keq ata, herët a vonë ka për t’iu nënshtruar vetë trajtimit të keq… *** Nga dita kur njeriu fillon të ekzistojë si një qenie ende e vogël, zhvillohet vazhdimisht si […]

Planifikimi i kohës së punës dhe jeta jonë familjare

Pyetje: I Dërguari i Allahut (s.a.s.) veçse bartte detyrën e profetësisë dhe të udhëheqësit të shtetit, Ai ishte njëherazi një baba, një bashkëshort dhe miku më i mirë i sahabëve të Tij. Ai e planifikonte kohën e tij asisoj, që nuk linte në shmang as të drejtën më të vogël të secilit. Duke u nisur […]

Përgjegjësia e nënës dhe babait

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje­gjë­sisë dhe për ata që ka nën vete. Të gjitha sukseset në vë­zhgimin dhe kujdesin përkatës do të shkruhen në shtyllën e mirësive dhe bu­kurive tuaja, kurse të gjitha negativitetet, në shtyllën e të këqia­ve dhe shëmtive. Në një hadith të tij që përmbahet te Buhariu […]

Përgatitja e një mjedisi të mirë

Dhe tani dëshirojmë të mendojmë mbi çështjen e për­gatitjes së një mjedisi të mirë për fëmijën. Në botën mo­derne u jepet shumë rëndësi arsimit parashkollor si dhe ko­mplekseve sociale si parqe, palestra, salla leximi, etj. të ngri­tura pranë shkollave ose në vende të përshtatshme. Për fë­mijën është shumë e rën­dësishme që jeta e tij materiale […]

Parimet e krijimit në martesë

a) Kreu i çdo mbarësie: Bismil’lah Bashkëshortët që kanë arritur të ngrenë një fole familjare brenda kritereve tona, quhet se kanë realizuar një ngjarje me rëndësi shumë të madhe. Një fole e tillë, kur duhet, shërben si faltore, kur duhet, si shkollë dhe shërben si një “Shtëpi e Zotit” që i fryn ringjallje tërë një kombi! Fole […]

Ndjeshmëria në edukim

Po qe se foleja familjare që keni për të ngritur ose që keni ngritur, është në një kuadër që do t’i bënte të kënaqur Allahun (xh.xh.) dhe Profetin (s.a.s.), mund të thuhet se premton të ardhme. E thënë ndryshe, po qe se brezat që do të rritni e për­gatitni, janë të orientuar për t’u bërë […]

Detyrat ndaj fëmijës

a) Përgatitja e mjedisit të edukimit Që fëmijët tanë të mund të rriten në mënyrë të përsosur, është kusht që edhe mjedisi ku rriten dhe edukohen të jetë i përsosur. Sigurisht, çdo fëmijë formësohet sipas mjedisit dhe, në një kuptim, konsiderohet fëmija i atij mjedisi. Në krye të ele­mentëve të mjedisit në fjalë vjen familja. […]

Detyrat e kryetarit të familjes

Cilat jane Detyrat e kryetarit të familjes?   a)Masat para lindjes së fëmijës: mjedis banimi, ushqime, veshmbathje, etj. b)Praktikë dhe edukim: vënia e një emri të bukur fëmi­jës, mëkimi me gji, planifikimi i shpenzimeve dhe edukimit sipas moshës dhe veçorive të tjera personale. c) Ndjenja e përgjegjësisë në edukim. d) Të mëdhenjtë e familjes duhet të jenë […]