Risale e Miraxhit

Trajtesa rreth Mi’raxhit të Pejgamberit A.S.M Me qëllim që të ftojë njërin nga shërbëtorët e Tij në një udhëtim për tek prania e Tij dhe që t’i besojë atij një detyrë, një amanet, pas dërgimit të tij nga xhamia në Mekë për tek ajo në Jeruzalem, ku e bëri atë të takohet me Pejgamberët të […]

Ç’është besimi, imani?!

Njeriu nëpërmjet dritës së besimit ngjitet në shkallën më të lartë dhe fiton një vlerë të denjë për parajsë. Kurse nëpërmjet errësirës së mosbesimit ai zbret në shkallën më të ulët duke rënë në një pozitë që i shkon për shtat vetëm ferrit; kjo, për arsye se besimi është lidhje me Krijuesin e Gjithëlavdishëm . […]

Trajtesa e muajit të Ramazanit në 9 pika

[Duke pasë  qenë një diskutim i shkurtër i “Shenjave të Islamit” tek përfundimi i Pjesës së Parë, do të diskutohet në këtë pjesën e dytë, më brilantja dhe më e ndritshmja e shenjave, ajo e Ramazanit të bekuar. Kjo pjesë përbëhet nga Nëntë pika, të cilat shpjegojnë nëntë prej shembujve të shumtë të urtësisë, për […]

Përulësia / Thjeshtësia (tevadu)

Fjala “tevadu” (thjeshtësi, përulësi), mbart kuptimet e të qenit kokulur, i thjeshtë, çka përbën të kundërtën e kryelartësisë (kibr). Këtë mund ta interpretojmë edhe si vetëdijen e duhur të njeriut kundrejt Zotit, si sjellje të tij në përputhje me këtë vetëdije, si dhe vlerësim të pozitës së njeriut në marrëdhënie me krijesat në po këtë […]

Fjala e tretë – ibadeti (adhurimi)

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ , يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “O njerëz! Adhurojeni…”[9] Në qoftë se dëshiron të kuptosh se çfarë tregtie e madhe dhe çfarë lumturie qëndron në adhurim, si dhe çfarë humbje e madhe dhe çfarë shkatërrimi qëndron në shthurje e mbrapshti, dëgjo dhe kushtoji vëmendje tregimit […]

NJË KRAHASIM, PËR MEDITIM!

    Dielli është afër teje; ai i bën nxehtësinë dhe dritën e tij të të arrijnë ty dhe vepron mbi ty me lejen e Krijuesit të tij. Kështu, ai funksionon si një pasqyrë për Manifestimin e Emrit Hyjnor “EN-NUR”[ DRITA] dhe si një Marrëse-enë- për Mirësitë e Tij, të cilat janë nxehtësia dhe drita, […]

…dhe ji si një pasqyrë duke reflektuar dritën e Tij, me qëllim që të mos shuhesh!

Mësoje se çfarë nefsi dëshiron më shumë janë: – Qëndrueshmëria; dhe – Përjetësia. Në qoftë se nefsi nuk do ta mashtronte vetveten me ndonjë qëndrueshmëri të rreme, ai nuk do të merrte kënaqësi prej asgjëje në jetë. O Nefs që kërkon qëndrueshmëri! – Vazhdo të përmendësh të Qëndrueshmin e Vetëm që të mund të fitosh […]

Unë, njeriu!

O njeri! – Ti je një vepër e vetëdijshme arti e bërë me urtësi dhe je dikush që tregon Atributet e Autorit Krijues. – Ti je një gjallesë duke reflektuar Urtësinë, e cila qëndis krijimin; duke reflektuar Njohjen me Fuqinë Absolute të Zgjedhjes; dhe duke reflektuar Fuqinë që sheh atë çfarë di të përshtatet. – […]

Shpirti i njeriut, lumturia e tij dhe besimi

Shpirti i njeriut ka nevoja të pafundme dhe vuan prej dhimbjeve të pafundme; dhe ai ka një oreks [dëshirë] për kënaqësi të pafundme dhe ushqen ambicie të pafundme. Madje, edhe dhembshuria me çudhëzimin e zemrës përmban dhimbje të pafundme- për shkak të mosbesimit të saj në Zotin dhe për mosbesimin e saj në Kaderin dhe […]