Edhe pse mos falja e namazit është një nga mëkatet më të mëdha, agjërimi i një personi që nuk fal namazin është i vlefshëm sepse nuk prish agjërimin ose nuk është kusht i agjërimit.

Sidoqoftë, një nga kuptimet e agjërimit është ta mbash veten larg nga të gjitha haramet. Një person duhet të agjeroje me te gjitha gjymtyrët, si edhe me stomakun. Agjërimi i syve tuaj eshte mos shikimi i haramit, agjërimi i gjuhës eshte shmangia e gjërave të tilla si gënjeshtrat dhe përgojimet, etj. Agjërimi më i përsosur është të agjërosh si materialisht ashtu edhe shpirtërisht.