Përulësia / Thjeshtësia (tevadu)

Fjala “tevadu” (thjeshtësi, përulësi), mbart kuptimet e të qenit kokulur, [...]