Nata e Kadrit

Nata e Kadrit është këshilluar nga Profeti (s.a.s) të kërkohet [...]