Sadakaja e Fitrit

“Fitr” do të thotë “krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit”, etj. [...]