Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

Nesër fillon dhjetë ditëshi i parë i muajit Dhul Hixhe. [...]