Dita e Arafatit

Dita e Arafatit është dita e nëntë e muajit Dhulhixhe[1], një ditë [...]