ÇFARË I SHKRUANTE KALIFI ALI GUVERNATORIT TË EGJIPTIT, MALIK BIN HARITH

Stolise zemrën me mëshirë, afërsi dhe trajtim të mirë ndaj [...]