Të flasësh është një mirësi

Në të vërtetë, gjuha është një organ, që ka një [...]