Dëlirësia / Iffet

Fjala “iffet” (ndershmëri, dëlirësi) mbart kuptimin e shmangies dhe të [...]