Bujaria dhe gjerësia e shpirtit

Bujar është ai njeri që e ka dorën të lëshuar [...]