Nata e Regaib-it

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është [...]