Lexo Pdf

RREZJA E DHJETË

 

Kjo përbëhet prej përshkrimeve të detajuara të përmbajtjeve të koleksionit të Shkreptimave, nga Shkreptima e pesëmbëdhjetë deri tek e tridhjeta dhe nga koleksioni i Rrezeve prej të parës deri tek Rrezja e Nëntë.

 

* * *