Toka dhe trëndafili

 “Tokë bëhu, që të çel ësh trëndafila; sepse asgjë tjetër nuk çel trëndafila.” në “Gylistanin” e Sadiut      Nëse do të marrim parasysh të vërtetën e madhe që shprehin këto vargje të bukura, mund të themi se trëndafili çel vetëm mbi tokë. Ashtu siç është e pamundur që të presësh që të çelë e lulëzojë […]