Sëmundja e vetëpëlqimit

  Të flasësh për veten gjatë gjithë kohës - me [...]