O njeri! Ti që je bërthama dhe fruti i Pemës së Krijimit

O TI QË JE FRUTI OSE BËRTHAMA E PEMËS SË [...]