Krenaria e njerëzimit

Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M.   وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِى , وَ لكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَم) “Me fjalët e mia Muhammedin s’e lavdërova, Por fjalët e mia me Të zbukurova.”. Po, kjo Fjalë është e bukur, por veçoritë dhe cilësitë e Muhammedit a.s.m. që janë më të bukurat e gjërave, janë pikërisht […]

Namazi i Pejgamberit (s.a.s)

Hz. Muhamedi (s.a.s) ka qenë më i miri i njerëzve në aspektin e imanit, edukates dhe largimit nga gjynahet. Askush nuk ka arritur të frikesohet nga Allahu, të jetë më i lidhur me Allahun, të përqendrohet në ibadete dhe të ketë edukatë më të lartë se Ai (s.a.s). Ai (s.a.s) është pronari i personalitetit më […]