Letra e Tridhjetë

LETRA E TRIDHJETË Është Isharatul Ixhazi në arabisht. * * * LETRA E TRIDHJETË E NJËTË Është e ndarë në Tridhjetë e Një Shkreptima të cilat janë përfshirë në librin e “Shkreptimave”. * * * LETRA E TRIDHJETË E DYTË Janë Rrezëllimat e vendosura në fund të koleksionit të “Fjalëve” * * * LETRA E […]