Letra e Trembëdhjetë

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij  që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] “Paqja qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin dhe qortimi qoftë mbi ata që ndjekin dëshirat e nefsit e tyre!”   Vëllezërit e mi të dashur! Ju pyesni shumë shpesh për hallin tim dhe si jam; dhe përse […]